درباره بردار

“بُردار” یک فضای همکاری جمعی برای استقرار استارتاپ ها‌، تیم‌ ها یا حتی آزاد_کارها و دانش آموخته های صاحب ایده های نو در حوزه‌های مختلف زنجیره صادرات ایجاد کرده است که از طریق برگزاری رویدادهای مشارکتی و ایجاد فضای رقابتی برای نوآوری و خلاقیت در افراد هم‌سطح و هم‌صنف به دنبال شبکه‌سازی، هم آفرینی و بسترسازی برای عملیاتی نمودن طرح های صادراتی شما است.

  • آموزش‌
  • منتورینگ
  • شبکه سازی
  • حمایت مالی

تا امروز در شتابدهنده تجارت بردار

چه کارهایی انجام داده ایم؟

60+تیم شتاب دهی شده
1000+نفر/آموزش
5%صادرکننده استان اصفهان

مشاورین و مدرسین

تیم حرفه ای ما

تیم های شتاب دهی شده

در دوره های صادرات، دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی و فروش