دوره های آموزشی

دوره های آموزشی توسط شتاب دهنده تجارت بردار برگزار میگردد. این دوره ها شامل مباحث توسعه فردی و تیمی، صادرات، فروش و بازاریابی و تجارت الکترونیک میباشد.

نمایش یک نتیجه