اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

درباره بردار

“بُردار” یک فضای همکاری جمعی برای استقرار استارتاپ ها‌، تیم‌ ها یا حتی آزاد_کارها و دانش آموخته های صاحب ایده های نو در حوزه‌های مختلف زنجیره صادرات ایجاد کرده است که از طریق برگزاری رویدادهای مشارکتی و ایجاد فضای رقابتی برای نوآوری و خلاقیت در افراد هم‌سطح و هم‌صنف به دنبال شبکه‌سازی، هم آفرینی و بسترسازی برای عملیاتی نمودن طرح های صادراتی شما است.

توسعه توانمندی تجاری کسب‌و‌کارها

در حوزه بازاریابی، فروش و صادرات

تکمیل زنجیره ارزش تجارت

ایجاد و تقویت تیم های ارائه دهنده خدمات

خدمات بردار

آموزش‌

منتورینگ

شبکه سازی

حمایت مالی

 

امکانات فضای کار اشتراکی بیتاکس | BTAX

فضای کار اشتراکی نیاز دارید ؟

رویدادهای بردار

عبور از مرز‌ها با نوآوری جمعی