ارتباط با کارشناسان ما: ۰۹۹۰۹۹۰۱۳۷۰

بُردار یک فضای همکاری جمعی برای استقرار کسب و کار ها‌، تیم‌ ها یا حتی آزادکارها و دانش آموخته های صاحب ایده های نو در حوزه‌های مختلف زنجیره صادرات ایجاد کرده است که از طریق برگزاری رویدادهای مشارکتی و ایجاد فضای رقابتی برای نوآوری و خلاقیت در افراد هم‌سطح و هم‌صنف به دنبال شبکه‌سازی، هم آفرینی و بسترسازی برای عملیاتی نمودن طرح های صادراتی شما است.
پخش ویدیو
 • خدماتی که در بردار ارائه می‌دهیم
 • تسهیلات

  آموزش​

  منتورینگ

  شبکه سازی

  فضای کار اشتراکی

 • رویداد های بردار
 • آنـــــــــــــــــــــــــــچه در
  دوره‌هـــای گذشته
  اتــــــــــفاق افــــــــتاد

 • دستاورد های بردار
 • ساعت
  0 +

  منتورینگ تخصصی

  نفر
  0 +

  آموزش تخصصی

  تیم
  0 +

  شتابدهی شده

  درصد
  0 +

  صادرکنندگان استان

 • فضای کار اشتراکی (BTAX)
 • پخش ویدیو

  به فضای کار اشتراکی نیاز دارید؟

  ۰۳۱-۳۶۶۱۱۴۶۷

  آخرین مقالات
  منـتـشـر شــده