ارتباط با کارشناسان ما: ۰۹۹۰۹۹۰۱۳۷۰

پیشنهاد ویژه

تا ۷۰ درصد تخفیف در پلن‌های فضای ذخیره‌سازی

امکانات

فـــــــــضای کـــــــــــــاری به وســــــعت اصـــــــــفهان

“بُردار” یک فضای همکاری جمعی برای استقرار استارتاپ ها‌، تیم‌ ها یا حتی آزاد_کارها و دانش آموخته های صاحب ایده های نو در حوزه‌های مختلف زنجیره صادرات ایجاد کرده است که از طریق برگزاری رویدادهای مشارکتی و ایجاد فضای رقابتی برای نوآوری و خلاقیت در افراد هم‌سطح و هم‌صنف به دنبال شبکه‌سازی، هم آفرینی و بسترسازی برای عملیاتی نمودن طرح های صادراتی شما است.