ارتباط با کارشناسان ما: ۰۹۹۰۹۹۰۱۳۷۰

دوره پنجم شتابدهی صادرات

پیش ثبت نام دوره پنجم نام و نام خانوادگی سرپرست تیم(ضروری) نام کسب و کار تعداد اعضای تیمفردیدو نفرسه نفرمحصول(ضروری)محصول دارممحصول ندارمنام محصول ایمیل شماره تماس(ضروری)توضیحات

مناقصات بین المللی چیست؟

در دنیای مدرن و ارتباطات شبکه‌ای آن ، تجارت بین‌الملل نقشی اساسی در پیش‌برد اهداف اقتصادی و توسعه همکاری بین کشورها ایفا می‌کند. یکی از مکانیسم‌های ضروری که تجارت جهانی را تسهیل می‌کند، مناقصات بین‌المللی است. مناقصه بین‌المللی چیست و چه نقشی در تجارت جهانی دارد؟ بنا بر تعریف عمومی مناقصه بین‌المللی یا مناقصه جهانی، […]